• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

 
-         Lãnh đạo trường
-         Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-         Khoa Xây dựng Đảng
-         Khoa Dân vận
-         Khoa Nhà nước và Pháp luật
-         Phòng Đào tạo
-         Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu
-         Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Dân vận
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Đào tạo
» Phòng Nghiên cứu Khoa học – Thông tin – Tư liệu
» Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính Ông Bế Dũng, Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.