• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức quản lý cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện chế độ chính sách cán bộ và công tác thi đua - khen thưởng.
- Phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường: Công tác hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ; tài chính - kế toán; bảo quản, sử dụng tài sản công; xây dựng cơ quan văn hóa, an ninh trật tự an toàn công sở và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.
 
2. Nhân sự:  gồm 12 đồng chí                                                                (Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019)
Th.S. Nông Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng
CN. Đàm Thị Toán, Phó Trưởng phòng
CN. Triệu Văn Lượng, chuyên viên
Vi Thu Huyền, kế toán
Đàm Trung Kiên, nhân viên
Lưu Thanh Bình, nhân viên
Nguyễn Thị Hội, nhân viên
Bế Thị Loan, nhân viên
Hoàng Thu Trang, nhân viên
Lương Ngọc Tuân, nhân viên
Vương Chí Thông, nhân viên
Bế Thị Oanh, nhân viên


                                (Từ tháng 10/2019 đến nay)

Th.S. Nông Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng
ThS. Đàm Tiến Anh, giảng viên
ThS. Phùng Thị Thu, giảng viên
Vi Thu Huyền, kế toán
Đàm Trung Kiên, nhân viên
Lưu Thanh Bình, nhân viên
Nguyễn Thị Hội, nhân viên
Bế Thị Loan, nhân viên
Hoàng Thu Trang, nhân viên
Lương Ngọc Tuân, nhân viên
Vương Chí Thông, nhân viên
Bế Thị Oanh, nhân viên

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.