• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Khoa Nhà nước và Pháp luật

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và trực tiếp giảng dạy Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và Quản lý hành chính nhà nước.
- Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
 
 
2. Nhân sự:


                                                            (Từ tháng 01/2019 đến nay)

Th.S Trương Thị Phương, Trưởng khoa
CN. Nhâm Thế Sằn, Phó Trưởng khoa
ThS. Đào Công Dân, giảng viên
ThS. Chu Văn Thắng, giảng viên
ThS. Hoàng Ngọc Mai, giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Oanh, giảng viên
ThS. Hoàng Kim Huệ, giảng viên
                                                             

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Xây dựng Đảng
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.