• dau-title
  • Albums
  • cuoi-title
Hội thảo khoa học 2015 12 photos | 0 view

1

2

3

4

img_4080.jpg

img_4081.jpg

img_4082.jpg

img_4083.jpg

img_4084.jpg

img_4107.jpg

1_20.jpg

1_21.jpg
20.11.2015 2 photos | 0 view

1.jpg

1.jpg

img_0274_9.jpg

img_0278.jpg

img_0297.jpg

img_0305.jpg

img_0329.jpg

img_0337.jpg

img_0339.jpg

img_0342.jpg

img_0344_1.jpg

img_6139_1.jpg

img_6141.jpg

img_6142.jpg

img_6143.jpg

img_6144.jpg

1_2.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

img_6793.jpg

img_6788_1.jpg

img_6794.jpg

img_6795.jpg

img_6797.jpg

img_6798.jpg

img_6799.jpg

img_6800.jpg

img_6800.jpg

img_6801.jpg

img_6804.jpg

img_6807.jpg

img_6809.jpg

img_6833_2.jpg

img_6837.jpg

img_6842.jpg

img_6850.jpg

img_6853.jpg

img_6861.jpg

1_11.jpg

2_3.jpg

3_2.jpg

4_4.jpg

1_15.jpg

2_5.jpg

3_4.jpg

4_6.jpg

5_2.jpg

6_1.jpg

7_1.jpg

8_1.jpg

1_18.jpg

2_7.jpg

3_6.jpg

img_6918.jpg

img_6917.jpg

1_22.jpg

2_8.jpg

3_7.jpg

4_7.jpg

5_3.jpg

6_2.jpg

7_2.jpg

hnd1-1.jpg

2_10.jpg

3_9.jpg

4_9.jpg

5_4.jpg

6_3.jpg

7_3.jpg

img_7006.jpg

img_7009.jpg

img_7024.jpg

img_7027.jpg

img_7028.jpg

img_7012.jpg

1_26.jpg

2_12.jpg

3_11.jpg

4_11.jpg

5_5.jpg

1_27.jpg

2_13.jpg

3_12.jpg

4_12.jpg

5_6.jpg

6_4.jpg

7_4.jpg

1_29.jpg

2_15.jpg

3_14.jpg

4_14.jpg

5_8.jpg

6_6.jpg

7_5.jpg

1_30.jpg

2_16.jpg

3_15.jpg

4_15.jpg

5_9.jpg

6_7.jpg

7_6.jpg

8_2.jpg

img_7081.jpg

img_7082.jpg

img_7084.jpg

img_7148.jpg

img_7149.jpg

1_31.jpg

2_17.jpg

3_16.jpg

4_16.jpg

5_11.jpg

7_7.jpg

9_1.jpg

10_1.jpg

11_2.jpg

8_3.jpg

1_32.jpg

2_18.jpg

3_17.jpg

4_17.jpg

5_12.jpg

6_8.jpg

7_8.jpg

8_4.jpg

9_2.jpg

1_33.jpg

2_19.jpg

3_18.jpg

4_18.jpg

5_13.jpg

6_9.jpg

7_9.jpg

img_7394.jpg

img_7395.jpg

img_7396.jpg

img_7398.jpg

img_7399.jpg

img_7403.jpg

img_7405.jpg

img_7411.jpg

img_7416.jpg

img_7417.jpg

img_7421.jpg

img_7423.jpg

img_7427.jpg

img_7432.jpg

img_7437.jpg

img_7439.jpg

img_7441.jpg

img_7442.jpg

img_7454.jpg

img_7456.jpg

img_7458.jpg

img_7460.jpg

img_7461.jpg

img_7464.jpg

img_7469.jpg
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.