• dau-title
  • Văn bản QPPL
  • cuoi-title
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày BH Xem Tải file Tải
Số 15-TB/TU

Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng

09/02/2021 2304

Tải về 2304

Số 292-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)

21/01/2021 48

Tải về 48

Số 782-BC/TU

Báo cáo tổng kết 06 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

02/10/2020 96

Tải về 96

Số 97-HD/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020)

19/08/2020 102

Tải về 102

Số 2047/UBND-VX

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/8/2020

19/08/2020 100

Tải về 100

Số 697-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

18/08/2020 101

Tải về 101

Số 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/08/2020 102

Tải về 102

Số 691-BC/TU

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

07/08/2020 97

Tải về 97

Số 1883/UBND-VX

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

03/08/2020 82

Tải về 82

Số 01-TB/ĐU

Thông báo triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt I/2020)

20/05/2020 165

Tải về 165

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Trang sau
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.