• dau-title
  • Văn bản QPPL
  • cuoi-title
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày BH Xem Tải file Tải
Số 97-HD/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2020)

19/08/2020 23

Tải về 23

Số 2047/UBND-VX

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 17/8/2020

19/08/2020 21

Tải về 21

Số 697-BC/TU

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

18/08/2020 12

Tải về 12

Số 18/2020/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/08/2020 23

Tải về 23

Số 691-BC/TU

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp

07/08/2020 30

Tải về 30

Số 1883/UBND-VX

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ

03/08/2020 23

Tải về 23

Số 01-TB/ĐU

Thông báo triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt I/2020)

20/05/2020 109

Tải về 109

Số 11-KH/BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025 và năm 2020

20/05/2020 94

Tải về 94

Số 1653-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

28/04/2020 166

Tải về 166

Số 460-KH/TU

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

13/04/2020 182

Tải về 182

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Trang sau
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.