• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title
border

Triết lý nhân sinh trong triết học Lão Tử

Lão Tử, một Triết gia Trung Quốc thời cổ đại, ông được coi là người sáng lập ra trường phái Đạo gia, tư tưởng của ông ảnh hưởng lớn đến đời sống của người Trung Quốc và các nước vùng Đông Á, trong đó có Việt Nam. Học Thuyết của ông được khái quát sâu rộng, hàm chứa một tư tưởng triết học uyên bác.

border

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân. Người chỉ rõ: Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành...

border

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thư viện trường Chính trị Hoàng Đình Giong hiện nay

Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã góp phần đào tạo và bồi dưỡng nhiều cán bộ cho các địa phương, cơ sở cũng như các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, việc khai thác, sử dụng giáo trình cũng như tài liệu tham khảo đóng...

border

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thảo luận trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường chính trị Hoàng Đình Giong

Thảo luận là hình thức tổ chức cho học viên trao đổi, tranh luận các vấn đề học tập, để tự rút ra được các kết luận theo yêu cầu bài học. Trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, thảo luận trên lớp là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông qua các buổi thảo luận, học viên sẽ vận dụng những...

border

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học

Theo Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chủ yếu của giảng viên Trường Chính trị.

border  
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính Ông Bế Dũng, Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.