• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Tổ chức Đảng và các đoàn thể

- Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nhiệm kỳ 2020-2025
+ Tổng số đảng viên: 39 đ/c
+ Ban Chấp hành Đảng bộ: 05 đ/c
Đồng chí Trịnh Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy
Đồng chí Tô Vũ Ninh - Phó Bí thư Đảng ủy
Đồng chí Nông Thị Ngọc Hà - Đảng ủy viên
Đồng chí Đặng Văn Dũng - Đảng ủy viên
Đồng chí Trương Thị Phương - Đảng ủy viên
+ Số chi bộ trực thuộc: 02 chi bộ
Chi bộ Giảng dạy (03 tổ đảng với 21 đảng viên)
Chi bộ Hành chính -  Đào tạo (02 tổ đảng với 18 đảng viên)
 
 - Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nhiệm kỳ 2017-2022
+ Tổng số đoàn viên:  39 đoàn viên công đoàn
+ Ban chấp hành công đoàn: 05 đ/c
Đồng chí Đặng Văn Dũng - Chủ tịch
Đồng chí Nông Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch
Đồng chí Đoàn Thị Vân Thúy - Ủy viên
Đồng chí Đinh Thị Thúy Hường - Ủy viên
Đồng chí Hoàng Việt Hưng - Ủy viên
+ Tổ công đoàn: 05 tổ
Tổ công đoàn khoa Lý luận cơ sở
Tổ công đoàn khoa Xây dựng Đảng
Tổ công đoàn khoa Nhà nước và Pháp luật
Tổ công đoàn phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
Tổ công đoàn phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Chính trị Hoàng Đình Giong nhiệm kỳ 2014 - 2017
+ Tổng số đoàn viên: 17 đ/c
+ Ban chấp hành chi đoàn: 05 đ/c
Đồng chí Nông Văn Dũng - Bí thư
Đồng chí Đàm Ngọc Nguyễn - Phó Bí thư
Đồng chí Hoàng Ngọc Mai - Ủy viên
Đồng chí Hoàng Thị Quế- Ủy viên
Đồng chí Vi Thu Huyền - Ủy viên
 

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.