• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Khoa Lý luận cơ sở

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và trực tiếp giảng dạy những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
 
2. Nhân sự: gồm 06 đồng chí
                                                    (Từ tháng 10/2019 đến nay)

CN. Tô Quang Hải, Trưởng khoa
Th.S Đinh Thị Thúy Hường, Phó Trưởng khoa
ThS. Vũ Quang Hải, giảng viên
Th.S. Đàm Thị Toán
Th.S. Nông Văn Dũng
CN. Hứa Thị Thoa, giảng viên

 

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.