• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng, quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức chiêu sinh.
- Phối hợp với các khoa, phòng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy.
- Tổ chức thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo, bồi dưỡng:
+ Quản lý, lưu trữ hồ sơ kết quả học tập, sổ đăng bộ, văn bằng, chứng chỉ… theo qui định.
 + Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
 
2. Nhân sự:  gồm 07 đồng chí

                        (Từ tháng 01/2019 đến 7/2019)


ThS. Hoàng Việt Hưng, Phó Trưởng phòng
ThS. Đoàn Thị Vân Thúy, Phó Trưởng phòng
CN. Lương Văn Thạch, Phó Trưởng phòng
ThS. Đàm Tiến Anh, giảng viên
CN. Hoàng Thị Quế, giảng viên
CN. Văn Thị Như Quỳnh, giảng viên
CN. Bế Thị Hương, giảng viên                                                   (Từ tháng 10/2019 đến nay)

ThS. Hoàng Việt Hưng, Phó Trưởng phòng
ThS. Đoàn Thị Vân Thúy, Phó Trưởng phòng
CN. Hoàng Thị Quế, giảng viên
CN. Bế Thị Hương, giảng viên
CN Đàm Ngọc Nguyễn, giảng viên
CN. Lê Thị Thư, giảng viên
TS. Hà Huyền Nga, chuyên viên

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Xây dựng Đảng
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.