• dau-title
  • Giới thiệu về trường
  • cuoi-title

Khoa Xây dựng Đảng

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và trực tiếp giảng dạy những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở;  Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tình hình và nhiệm vụ của địa phương.
- Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
 
2. Nhân sự:  


                  ( Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017)

Th.S Nông Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa
Th.S Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa
Th.S Phùng Thị Thu, giảng viên
CN. Đoàn Thị Kim Liên, giảng viên
CN. Đàm Ngọc Nguyễn, giảng viên                  (Từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2018)

Th.S Đặng Văn Dũng, Trưởng khoa
Th.S Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa
Th.S Phùng Thị Thu, giảng viên
CN. Đoàn Thị Kim Liên, giảng viên
CN. Đàm Ngọc Nguyễn, giảng viên


                              (Từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019)

Th.S Đặng Văn Dũng, Trưởng khoa
Th.S Trân Thị Thu Hồng, Phó Trưởng khoa
Th.S Lương Thị Bằng, Phó Trưởng khoa
Th.S Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa
Th.S Phùng Thị Thu, giảng viên
Th.S Đoàn Thị Kim Liên, giảng viên
CN. Đàm Ngọc Nguyễn, giảng viên


                                       (Từ tháng 10/2019 đến nay)

Th.S Đặng Văn Dũng, Trưởng khoa
Th.S Trân Thị Thu Hồng, Phó Trưởng khoa
Th.S Lương Thị Bằng, giảng viên
CN. Lương Văn Thạch, giảng viên
Th.S Đoàn Thị Kim Liên, giảng viên
CN. Văn Thị Như Quỳnh, giảng viên
CN. Triệu Văn Lượng, giảng viên

» Lược sử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Cơ cấu tổ chức của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
» Chức năng nhiệm vụ
» Hình ảnh tư liệu
» Sơ đồ tổ chức bộ máy
» Lãnh Đạo nhà trường
» Khoa Lý luận cơ sở
» Khoa Nhà nước và Pháp luật
» Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
» Phòng Tổ chức -Hành chính - Thông tin - Tư liệu
» Tổ chức Đảng và các đoàn thể
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.