• dau-title
  • Thư viện
  • cuoi-title

Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Một số vấn đề đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới: tải file

» Luật Tổ chức chính quyền địa phương
» Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
» Luật Xử lý vi phạm hành chính
» Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ mới
» Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổii mới
» Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long 30 năm đổi mới
» Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm
» Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại (tập 1)
» Văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại (tập 2)
» Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
» Vấn đề Đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay
» Võ Văn Kiệt - Tiểu sử
» Nguyễn Phong Sắc - Tiểu sử
» Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
» Lịch sử công tác dân vận của Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 1930-2010)
» Biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi - Trung Đông và những tác động tới Việt Nam
» Hồ Tùng Mậu tiểu sử
» Nguyễn Thị Minh Khai - nữ chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất
» Điều lệ Đảng và Văn Kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII
» Phạm Ngọc Thạch - Cuộc đời và sự nghiệp
» Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay
» Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
» Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc
» Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên
» Những bài viết của Bác Hồ trên báo nhân dân
» Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng
» Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới
» Phạm Văn Đồng với văn hoá dân tộc
» Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
» Đạo làm quan
» Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận nam Việt Nam
» Bình luận phê phán
» Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020
» Công ty nông - lâm nghiệp 25 năm đổi mới (1988-2013)
» Hoàng Quốc Việt -tiểu sử
» Cải cách giáo dục - một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam
» Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam
» Mưu lược Mao Trạch Đông
» Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
» Chiến tranh và hoà bình trong lịch sử và đương đại
» Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
» Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam
» Toàn quốc kháng chiến
» Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Đại hội lần thức XI
» Các dân tộc ở Việt Nam
» Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
» Tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới
» Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển
» Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
» Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững
» Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam
» Xuân 1975 Bản Hùng ca toàn thắng
» Những bài viết của Bác Hồ trên báo nhân dân ( 1960-1969)
» Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh
» Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam
» Đối thoại về sức khỏe và cuộc sống, đạo đức và giáo dục
» Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam
» Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập IV ( 1992- 2011)
 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.