• dau-title
  • Hoạt động Đảng - Đoàn thể
  • cuoi-title

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ hai - 23/10/2017 19:49

  Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Đình Giong về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Hành chính - Khoa học và Chi bộ Giảng dạy - Đào tạo đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020, cụ thể: 

Ảnh: Đồng chí Bế Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Hành chính - Khoa học
   Ngày 16/9/2017, Chi bộ Hành chính - Khoa học, tiến hành tổ chức Đại hội đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, tập thể Chi ủy, Chi bộ Hành chính - Khoa học đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác Tổ chức -Hành chính -Quản trị và công tác nghiên cứu khoa học. Chi ủy đã chủ động trong công tác lãnh đạo Chi bộ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan và chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng việc nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt định kỳ; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Kế hoạch của tập thể Chi bộ, kế hoạch của từng cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 02 đảng viên mới; duy trì nề nếp sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đảng viên...Đại hội Chi bộ Hành chính - Khoa học, đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí:
  - Đồng chí Nông Thị Ngọc Hà, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;
  - Đồng chí Đoàn Thị Vân Thúy,  giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ;
  - Đồng chí Vũ Quang Hải, Chi ủy viên.
    Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ HC-KH nhiệm kỳ 2017 - 2020.

          Ảnh: Chi ủy Chi Bộ Hành chính - Khoa học nhiệm kỳ 2017-2020
 
    Tiếp đó, ngày 17/9/2017, Chi bộ Giảng dạy - Đào tạo đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Giảng dạy - Đào tạo đã tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chi ủy thực hiện tốt lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra, 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 khóa  XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ . Trong nhiệm kỳ Chi ủy, Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và công tác phát triển đảng kết nạp 02 đảng viên mới; duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đảng viên...
    Đại hội Chi bộ Giảng dạy - Đào tạo đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020: gồm 03 đồng chí:
      - Đồng chí Đặng Văn Dũng, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;
      - Đồng chí Trương Thị Phương,  giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ;
      - Đồng chí Hoàng Việt Hưng, Chi ủy viên.
   Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Giảng dạy - Đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2020.

                            Ảnh : Chi ủy Chi Bộ Giảng dạy - Đào tạo,  nhiệm kỳ 2017-2020
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bế Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ghi nhận và biểu dương những thành tích 02 Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy Chi bộ cần tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng mang tính đột phá, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Chi ủy cần dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, tạo điều kiện để đảng viên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; chú trọng giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là giảng viên có năng lực thực tiễn giảng dạy; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa  XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  tại chi bộ thiết thực và hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra./.
                                                       Đặng Văn Dũng

Những tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.