• dau-title
  • Bài viết nghiên cứu, trao đổi
  • cuoi-title

Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của thanh niên huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới

Chủ nhật - 31/03/2019 10:05

    Theo điều 1 Luật Thanh niên 2005, “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi”. Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên là đặc trưng nổi bật của tổ chức đoàn, thể hiện vai trò đi đầu, xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra ba phong trào hành động cách mạng của thanh niên giai đoạn 2017-2022, đó là: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XI, Trong năm 2018 huyện đoàn Bảo Lạc đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng và đạt được kết quả như sau:
     Đối với phong trào Thanh niên tình nguyện
     Về phong trào chung tay xây dựng nông thông mới, tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Với chủ đề “Tuổi trẻ Bảo Lạc chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” các cơ sở Đoàn trong huyện đã đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày công lao động Xã hội Chủ nghĩa” bằng các hoạt động: Tu sửa đường giao thông liên thôn xóm với tổng chiều dài gần 32,5 km, nạo vét được gần 09 km kênh mương với sự tham gia của 1811 lượt Đoàn viên thanh niên. Bê tông hoá được 06 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 700m. Sữa chữa được 02 và làm mới được 03 cầu treo dân sinh. Tổ chức phát động Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, đổ bê tông đường giao thông nông thôn dài 450m tại xã Bảo Toàn với 134 đoàn viên thanh niên tham gia.
     Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Các Tổ chức Đoàn cơ sở thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên khối công chức thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc hành chính theo quy định của nhà nước. Hưởng ứng các hoạt động “ngày Thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” các chi đoàn trực thuộc thường xuyên ra quân hoạt động chăm sóc công trình thanh niên tại khuôn viên cơ quan, đơn vị có trên 390 lượt đoàn viên tham gia lao động. Trong năm 2018 trồng được hơn 1600 cây các loại.
     Các hoạt động tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội: Thực hiện chương trình “tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện” các cơ sở Đoàn đã tặng 61 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vận động quyên góp, ủng hộ quần áo ấm vào tủ quần áo tình thương đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện. Thực hiện kế hoạch phối hợp với tổ chức Good Samaritan Medical Ministry (Mỹ) về tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo tại huyện Bảo Lạc. Các cơ sở Đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tình nguyện đền ơn đáp nghĩa như: vệ sinh đường lên nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm,… thu hút 145 thanh niên tham gia; tăng cường giúp đỡ, khắc phục thiên tai, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh trên địa bàn huyện được 18 vác củi, nhổ mạ cấy lúa được 03 đợt với 72 công, sửa nhà, làm đường vào nhà gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền 14.000.000đ.
     Phong trào tuổi trẻ sáng tạo
      Các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” và cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã có 40/40 Liên Đội có sản phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng”, đạt được 07 giải cấp tỉnh.
      Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc
      Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, các Đoàn xã biên giới trong huyện đã phối hợp tổ chức được 09 hoạt động giao lưu với các đồn Biên phòng, thu hút trên 200 thanh niên tham gia. Huy động thanh niên phát quang được trên 09 km đường biên với 125 công tại 05 xã biên giới. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, đã có 64 đoàn viên lên đường nhập ngũ, các đoàn xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi động viên, tặng 64 xuất quà cho 64 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Huyện đoàn xây dựng chương trình văn nghệ biểu diễn tại lễ giao nhận quân năm 2018. Huy động thanh niên tham gia đóng góp 500 công cho công tác diễn tập phòng thủ tại đơn vị và tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua các phong trào hành  động cách mạng của Thanh niên huyện Bảo Lạc còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cán bộ Đoàn cơ sở chưa nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, chưa tự nghiên cứu để nâng cao kỹ năng, thời gian đầu tư cho các hoạt động ít. Số lượng biên chế cán bộ Đoàn cấp huyện chỉ có 03 đồng chí, với khối lượng công việc lớn cần triển khai nên thời gian tổ chức các hoạt động cấp huyện chiếm đa số, thời gian đi cơ sở còn ít, do đó, chất lượng, hiệu quả công việc thấp; Trong ba phong trào hành động cách mạng của thanh niên huyện Bảo Lạc thì phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” có hiệu quả, quy mô hoạt động còn thấp; Công tác tập hợp thanh niên tham gia vào các phong trào còn hạn chế do công tác quản lý thanh niên đi làm ăn xa còn gặp nhiều khó khăn, công tác sinh hoạt của thanh niên ở vùng sâu, vùng xa chưa được thường xuyên, liên tục. Việc xoá xóm trắng chi đoàn chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra,…
    Việc đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng đối với Thanh niên Bảo Lạc chính là việc thúc đẩy một cách nhanh hơn và mạnh mẽ hơn các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc đối với các công dân tại Bảo Lạc có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Việc đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của Thanh niên huyện Bảo Lạc trong thời gian tới cần thực hiện tốt các biện pháp sau:
    Một là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn
    Cán bộ Đoàn - người thủ lĩnh gần gũi nhất của Thanh niên, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đẩy nhanh và mạnh các phong trào hành động cách mạng. Theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ đoàn bao gồm: Những người giữ chức danh bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở trở lên; Những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi từ cấp huyện và tương đương trở lên; Trợ lý thanh niên, cán bộ ban thanh niên trong Quân đội nhân dân; uỷ viên ban công tác thanh niên các cấp trong Công an nhân dân. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn tại Bảo Lạc có thể thực hiện như sau:
   Cán bộ Đoàn cần được lựa chọn từ những đoàn viên ưu tú trong phong trào thanh niên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác, có trình độ và nghề nghiệp chuyên môn nhất định, tự nguyện tham gia công tác Đoàn chứ không phải tìm đến Đoàn vì mục đích khác;
    Cần đảm bảo những cán bộ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được bố trí vào những cương vị công tác phù hợp với năng lực và cống hiến của họ nhằm tạo động lực để kích thích những cán bộ giỏi tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên để tránh đến việc nhiều cán bộ Đoàn đã hết tuổi nhưng chưa được bố trí công tác khác, khiến họ có tâm lý chán nản, giảm ý chí phấn đấu;
    Tổ chức thi sát hạch nhân sự bầu chức danh bí thư Đoàn thanh niên xã, trên địa bàn một cách dân chủ, công bằng, tạo cơ hội cho nhiều thí sinh có trình độ ứng tuyển và lựa chọn được nhân sự xứng đáng, phát huy được hết khả năng được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận;
    Thực hiện hiệu quả chủ trương “1+3”, cán bộ huyện đoàn 1 năm tối thiểu có 3 đợt công tác, 3 lần sinh hoạt chi Đoàn tại cơ sở;
    Đoàn Thanh niên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ, nhất là chương trình tập huấn cho bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở. Tại các lớp tập huấn, hướng dẫn về các kỹ năng, phương pháp công tác như: kỹ năng nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên; kỹ năng cán bộ Đoàn; tuyên truyền cơ chế, chính sách liên quan đến công tác thanh niên; phương pháp tổ chức các trò chơi dành cho thanh niên; tuyên truyền phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…
    Hai là, đẩy mạnh các phong trào tuổi trẻ sáng tạo
    Với những đặc trưng về thể chất và sức mạnh, với vị thế và vai trò quan trọng của mình trong xã hội, thanh niên bao giờ cũng ðứng ở trung tâm của những hoạt ðộng lao ðộng sáng tạo. Phát huy ðýợc sức mạnh sáng tạo ở thanh niên sẽ là cõ sở và nguồn cảm hứng ðể tạo ra ðộng lực chung cho sức sáng tạo của xã hội. Để đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên, Đoàn Thanh niên trong huyện cần  tập trung vào các hoạt động như:
    Các cơ sở đoàn tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Các đoàn cơ sở, chi đoàn triển khai mô hình “Mỗi cơ sở Đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo”. Để thực hiện tốt các phong trào này, cần định hướng cho thanh niên về các ý tưởng, cụ thể:
    Trong lĩnh vực sáng tạo lao động, đoàn viên thanh niên có thể đề xuất sáng kiến liên quan đến cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất; đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm; ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
    Trong lĩnh vực công tác, khuyến khích thanh niên đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu; đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh và đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.
    Đối với học tập, Đoàn Thanh niên khuyến khích để thanh niên đề xuất các sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học, …để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển của huyện Bảo Lạc.
    Về lĩnh vực đời sống sinh hoạt, thanh niên có thể đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày; khuyến khích thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng như đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.
    Thực tế cho thấy trong quá trình sáng tạo, thanh niên gặp không ít khó khăn. Đoàn Thanh niên cần tạo các điều kiện để thanh niên trong huyện đề xuất ý tưởng sáng tạo như tổ chức hội thảo, mời chuyên gia trong các lĩnh vực tham gia hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, tư duy phản biện cho thanh niên, truyền cảm hứng cho thanh niên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong công việc, sinh hoạt hàng ngày. Tổ chức nhiều chương trình “Gặp gỡ các nhà nhà khoa học”; tổ chức các buổi nói chuyện với chuyên gia trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất.
    Ba là, tăng cường tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện
    Tập hợp thanh niên là yếu tố then chốt trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Hiện nay, việc tập hợp thanh niên tham gia vào các phong trào tình nguyện, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, có những giải pháp thiết thực là điều cần được quan tâm.         
    Trước tiên, các cơ sở Đoàn xã, thị trấn cần thành lập được các câu lạc bộ, các tình nguyện viên ở các cơ sở như: Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế, Câu lạc bộ Dân vận, Câu lạc bộ thanh niên Tình nguyện… để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng.
    Thứ hai, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong huyện nhận các công trình, phần việc để tạo nguồn quỹ, như: nạo vét kênh mương, thi công xây dựng một số công trình, đấu thầu một số đất của xã để làm kinh tế…Đặc biệt, các cơ sở Đoàn cần huy động nguồn xã hội hóa để có kinh phí thực hiện các hoạt động. Ví dụ: Đoàn viên, thanh niên có thể bỏ ra một số ngày công để làm dẫn chương trình, phục vụ đám cưới cho các cặp vợ chồng là đoàn viên thanh niên; tặng một con bò giống nếu cặp vợ chồng đó có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bò sinh thì lấy con nghé đó trao lại cho cặp vợ chồng khác.
    Thứ ba, hiện nay, nhiều đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn nói chung và các phong trào hành động cách mạng nói riêng ngày càng ít. Vì vậy, các cơ sở Đoàn  nên tổ chức sinh hoạt theo quý và sinh hoạt chung giữa các chi đoàn tại địa điểm trung tâm do Đoàn xã, thị trấn chủ trì với các hoạt động như: văn hóa văn nghệ, trò chơi gắn với việc trao đổi tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và có thể mời Đoàn xã, thị trấn khác tham gia,...
    Thứ tư, cần phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,… có con trong độ tuổi thanh niên vận động tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Cần thiết có thể tham mưu với cấp ủy Đảng đưa ra chương trình phối hợp giữa các đoàn thể, lấy đó làm một tiêu chí thi đua hàng năm.
    Như vậy, ba phong trào hành động cách mạng do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra đã được huyện đoàn Bảo Lạc tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động của thanh niên tại địa phương. Những nội dung trọng tâm của phong trào đã được cụ thể hoá bằng những hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều thanh niên tham gia. Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế về cán bộ đoàn, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và công tác tập hợp thanh niên. Bởi vậy, cần các giải pháp cụ thể, thiết thực để thúc đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn các phong trào hành động cách mạng. Một phần thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo, hình thành tính cách tốt đẹp cho thanh niên, mặt khác đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.
                                                                           ThS. Hoàng Kim Huệ
                                                          Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật

Những tin cũ hơn

Những tin mới hơn

 
circle-japan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIONG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Hòa Chung, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 026.3852.864 - 026.3759.488 -  Email: truongcthoangdinhgiong@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: (Bà) Trịnh Thị Ánh Hoa , Hiệu trưởng.
Ghi rõ nguồn (www.truongchinhtri.caobang.gov.vn) khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.